top of page

SÄKERHETSLEDARSKAP

Säkerhetsledarskap är mest känt som ett koncept i ett ledningssystem för att tillämpa en uppsättning principer, ramverk, processer och åtgärder för att förhindra olyckor, skador och andra negativa konsekvenser som kan förekomma i en säkerhetskritisk verksamhet.
Det är en funktion som ska stötta chefer för att bättre kunna fullgöra sitt ansvar i operativ drift.  Det innefattar systemdesign och implementering genom antingen förutsägelse av systemets brister innan fel uppstår eller identifiering och korrigering av systemets brister genom professionell analys av rapporterade händelser. Säkerhetsledarskap innebär ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera säkerhet, inklusive den nödvändiga organisationsstrukturen, ansvarsskyldighet, policyer och säkerhet.

Onelead Infographic-04.png

UTBILDNING SÄKERHETSLEDARSKAP

Stärk er säkerhetskultur och få en säker och effektiv verksamhet. Med denna utbildning som hålls av Magnus Åström, före detta pilot och flygchef, så får era chefer och ledning en bra grund att stå på för att bland annat skapa en stark säkerhetskultur i er verksamhet.

Podium

FÖRELÄSNING - SÄKERHETSLEDARSKAP

En föreläsning som tar upp grunderna i säkerhetsledarskap och hur man skapar en god säkerhetskultur på sin arbetsplats. Den innehåller också erfarenheter från krishantering av helikopterhaveri och krisberedskap. 


2-2,5 timme lång beroende på innehåll.

Läs mer
Säkerhetsledarskap: Föreläsningar
bottom of page